ถั่วงอกดิบไม่ควรทานดิบ จริงหรือไม่ ?

Last updated: 2019-11-08  |  1051 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ถั่วงอกดิบไม่ควรทานดิบ จริงหรือไม่ ?

วันนี้แอดก็มีเกร็ดสาระดีๆม านำเสนอค่ะ
__________________________ __________________________ __
“ถั่วงอก” ผักที่พบในหลากหลายเมนูของอ าหารไทย ไม่ว่าจะเป็นผักเครื่องเคีย งของก๋วยเตี๋ยว ผัดไทย หอยทอด ตำถาด หรือแม้กระทั่งผัดถั่วงอกที ่เปลี่ยนจากผักเครื่องเคียง มาเป็นเมนูหลัก แม้ว่าถั่วงอกจะอยู่ในอาหาร ที่เรารับประทานกันอยู่บ่อย  ๆ แต่หากเป็น “ถั่วงอกดิบ” เราอาจไม่อยากแนะนำให้รับปร ะทานกันสักเท่าไร เพราะอาจส่งผลเสียบางอย่างต่อร่างกายได้

อันตรายจากถั่วงอกดิบ

ถั่วงอกดิบพบการปนเปื้อนของ เชื้อแบคทีเรียอย่าง ซาลโมเนลลา หรืออีโคไล ซึ่งไม่ใช่แค่บ้านเราเท่านั ้น ที่ต่างประเทศก็พบการปนเปื้ อนของเชื้อโรคเช่นกัน เมื่อทำการเพาะถั่วงอก ความชื้นและอุณหภูมิของถั่ว งอกในการเจริญเติบโต เหมาะสมกับการเจริญเติบโตขอ งเชื้อโรคเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ถั่วงอกอาจพบสารฟอกสีที่มีฤ ทธิ์ฟอกขาวได้สูง เพราะผู้ผลิตบางรายนำสารฟอก ขาวมาแช่ถั่วงอก เพื่อให้ถั่วงอกมีสีขาว อวบ น่ารับประทานและเก็บไว้จำหน ่ายได้นาน

แม้ว่าจะมีสารฟอกขาวบางประเ ภทที่อนุญาตให้นำมาใช้ในอาห ารได้ เช่น โซเดียมซัลไฟต์ แต่เนื่องจากเป็นสารฟอกขาวท ี่มีฤทธิ์ในการฟอกต่ำ ผู้จำหน่ายจึงนิยมใช้สารฟอก ขาวประเภทที่ไม่อนุญาตให้ใช ้ในอาหารมากกว่า คือ โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์มาผสม สารนี้มีฤทธิ์ฟอกขาวได้สูงก ว่าประเภทแรก 2-3 เท่า สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได ้ แต่มีอันตรายต่อร่างกายเมื่ อบริโภคเข้าไปจะทำให้เกิดอา การหายใจขัด ความดันโลหิตต่ำ ปวดท้อง อาเจียน อุจจาระร่วง สำหรับผู้ที่แพ้อย่างรุนแรง หรือป่วยเป็นโรคหอบหืดจะมีอ าการรุนแรงขึ้น มีอาการช็อค หมดสติและอาจเสียชีวิตได้

วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากถั ่วงอก

หลีกเลี่ยงการรับประทานถั่ว งอกดิบหากไม่ทราบแหล่งผลิตท ี่ชัดเจน

ปรุงถั่วงอกให้สุกก่อนรับปร ะทานเสมอ อาจบอกร้านอาหารให้ลวก หรือปรุงถั่วงอกให้สุกก่อนใ ส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยว และเมนูอาหารอื่น ๆ เป็นต้น การปรุงถั่วงอกให้สุกก่อนรั บประทาน จะทำให้สารไฮโดรซัลไฟต์ที่อ าจมีอยู่ในถั่วงอกถูกทำลายด ้วยความร้อน ซึ่งจะปลอดภัยกว่าการนำถั่ว งอกดิบมารับประทานสด ๆ

ไม่ควรเลือกถั่วงอกที่มีสีข าวผิดปกติ

หากจำเป็นต้องรับประทานถั่ว งอกดิบจริง ๆ ควรหลีกเลี่ยงถั่วงอกที่มีส ีคล้ำ มีส่วนเน่าเสียปนอยู่เพราะอ าจทำให้เกิดอาการท้องเสียได

Powered by MakeWebEasy.com